Bảo vệ môi trường

KAISHAN đặt nhiều mục tiêu vào công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình sản xuất. Thực tế là chúng tôi đã giành được chứng nhận ISO14001: 2004 cho hệ thống quản lý môi trường, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường sống.

Trong suốt quá trình phát triển máy khoan và máy nén khí, công ty đã sử dụng rất nhiều công nghệ xanh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày một tăng của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty liên tục cải tiến sản phẩm nhằm đạt tới sự phát triển tương thích, trở thành một công ty thân thiện với môi trường.

Bảo vệ môi trường với các tiêu chí sau
1. Tuân thủ các luật định và các quy định ban hành.
2. Bảo vệ hoặc giảm tải lượng khí thải tối đa có thể trong suốt quá trình nghiên cứu, phát triển, sản xuất, mua bán, v.v..
3. Tuân theo hệ thống quản lý năng lượng một cách nghiêm ngặt, giảm lượng tiêu thụ điện năng và tiêu thụ nguyên liệu, cũng như xử lý chất thải trước khi đổ bỏ.
4. Giữ nước thải, khí thải và các chất hóa học nguy hại dưới mức cho phép một cách có hiệu quả, giảm nguy cơ ảnh hưởng tới môi sinh.
5. Mỗi đơn vị đều phải có trách nhiệm với môi trường đặc thù riêng, và nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như là hiểu biết cho nhân công về bảo vệ môi trường.
6. Tăng cường quan hệ với các cơ quan chính phủ, nhà cung cấp, đối tác, khách hàng và các tổ chức xã hội nhằm quản lý môi trường một cách có hiệu quả.

Chứng nhận tiết kiệm năng lượng của sản phẩm

    Zhengzhou Kaishan Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.

    Địa chỉ.: No.169, Nanyang Road, Huiji District, Zhengzhou City, Henan Province, China
    Tel.: +86-371-60981935
    Số di động: +86-18638697770
    Fax: +86-371-63769125