Chứng nhận
 • Chứng nhận CE
 • Chứng nhận hệ thống
  quản lý môi trường
  ISO14001: 2004
 • Chứng nhận tiết kiệm năng
  lượng cho máy nén khí
  JN132W-8 và JN75W-8
 • Chứng nhận tiết kiệm năng
  lượng cho máy nén khí
  JN160-8 và JN250-8
 • Chứng nhận tiết kiệm năng
  lượng cho máy nén khí
  JN18-8, JN22-8, JN30-8,
  JN37-8, JN45-8, JN55-8,
  JN75-8, JN90-8, JN110-8,
  JN132-8, Chứng nhận tiết
  kiệm năng lượng cho
  máy nén khí JN200-8
 • Chứng nhận tiết kiệm năng
  lượng cho máy nén khí
  KHE18-8, KHE22-8,
  KHE30-8, KHE37-8,
  KHE45-8, KHE55-8,
  KHE75-8, KHE90-8,
  KHE110-8, KHE132-8,
  KHE160-8, KHE200-8,
  KHE250-8
 • Chứng nhận cấp phép cho
  sản xuất các thiết bị bình
  áp suất bởi Hiệp hội
  kỹ sư cơ khí của Mỹ
 • Chứng nhận hệ thống
  quản lý chất lượng
  ISO9001: 2008 Quality
  control system certificate
 • Chứng nhận hệ thống
  quản lý an toàn và thân
  thiện với sức khỏe
  GB/T28001-2001

Zhengzhou Kaishan Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.

Địa chỉ.: No.169, Nanyang Road, Huiji District, Zhengzhou City, Henan Province, China
Tel.: +86-371-60981935
Số di động: +86-18638697770
Fax: +86-371-63769125